Nieuws

34

Inschrijven voor het postgraduaat kan tot 23 mei 14/05/20

LAST CALL. De inschrijvingen voor ons postgraduaat Neurogene Communicatiestoornissen 2020-2022 sluiten op zaterdag 23 mei. Misschien tot in september? bezoek de website

Nieuw educatiemateriaal CVA/afasie voor kinderen: "Oma praat zo gek ?!" 11/05/20

Neuroverpleegkundige Sarah Wulteput (AZ Maria Middelares, Gent) schreef een boek om aan kinderen uit te leggen wat een beroerte is. Er wordt ook ingegaan op de gevolgen van afasie. Verkrijgbaar voor slechts 12 euro (Frans/Nederlands). Aanrader. bezoek de website

Start inschrijvingen postgraduaat Neurogene Communicatiestoornissen (tot 23/05) 28/04/20

Sinds zaterdag is aanmelden voor het tweejarig postgraduaat mogelijk. Er zijn 25 plaatsen. Je kan je hier aanmelden: https://webregistratie.arteveldehs.be. Antwoorden op veelgestelde vragen vind je hier http://postgraduaat-neurocom.weebly.com/faqs.html bezoek de website

Vernieuwde behandelrichtlijn ‘Logopedie bij ALS, PSMA en PLS’ 09/04/20

Het ALS Centrum Nederland heeft in samenwerking met de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), Spierziekten Nederland en ALS Patients Connected de behandelrichtlijn ‘Logopedie bij ALS, PSMA en PLS’ herzien. In deze gratis richtlijn staan aanbevelingen voor logopedisten voor het vaststellen, evalueren en behandelen van problemen met de communicatie en/of eten en drinken. Auteur van de richtlijn is Sandra Offeringa. bezoek de website

Inschrijving online infodag voor het postgraduaat Neurogene Communicatiestoornissen op 25 april 03/04/20

De infodag voor de nieuwe start van het postgraduaat Neurogene Communicatiestoornissen op 25 april zal online plaatsvinden. Er zal doorlopend van 10- 17u interactief meer informatie over onze opleiding gegeven worden via een live chat met Frank Paemeleire. Inschrijven voor dit event is vanaf nu mogelijk. Aanmelden voor de start in september 2020 kan vanaf die dag. bezoek de website

Free resources for telepractice (aangeboden door de ASHA) 26/03/20

In light of recent public health events regarding coronavirus/COVID-19, ASHA Journals is making a selection of relevant articles regarding telepractice free to all readers on ASHAWire. bezoek de website

Vacature logopedist Revalidatiecentrum Ter Sprake en Neuromusculair referentiecentrum (UZGent) 24/03/20

bezoek de website

TeleTaalTest-NL 24/03/20

Niettegenstaande er helaas nog altijd geen wettelijk kader is voor telelogopedie in Vlaanderen, delen wij graag dit bericht. Op zoek naar een alternatief voor een ‘face-to-face ’taalonderzoek bij patiënten met een neurologische taalstoornis? De TeleTaalTest-NL kan zinvol zijn! Zie hieronder voor meer info. bezoek de website

February speechBITE newsletter 01/03/20

This month we bring you a special edition of the newsletter featuring research on interventions for people with aphasia. bezoek de website

Nieuw boek: Module specifieke therapie bij afasie verkrijgbaar 20/02/20

Module Specifieke Therapie beschrijft de werkwijze van een cognitief linguïstische therapie op maat voor module specifieke taalstoornissen op klank- en woordniveau bij personen met afasie. bezoek de website

Artikel dynamisch assessment van ernstige afasie 17/02/20

Een minder frustrerend én meer informatief assessment van personen met ernstige afasie is mogelijk. Dit artikel vormt de basis van ons nieuwe boek GLOBAMIX waarvan het eerste deel in 2020 verschijnt bij Sig. Met dank aan de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) voor het delen. --------- Referentie: Paemeleire, F. & Moerkerke, L. (2019). Dynamisch assessment bij personen met ernstige afasie. Logopedie, 32(4), 5-17. bezoek de website

Week van de aangezichtsverlamming: 1e Café Faciale op donderdag 5 maart 2020! 11/02/20

Bijeenkomst voor iedere persoon met een verworven aangezichtsverlammingen en zijn/haar partner die ernaar uit kijken om lotgenoten te ontmoeten. Een organisatie van de werkgroep aangezichtsverlamming van de Arteveldehogeschool in Gent, in samenwerking met lotgenoten. bezoek de website

Save the date: NAH-congres Vlaanderen op 24 september 2020 08/02/20

Het NAH-congres presenteert de nieuwste wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten over NAH. We mikken op een veelzijdig publiek: professionele zorg- en hulpverleners, maar ook personen met NAH én hun familie. En verder iedereen die bij NAH betrokken is, ook de beleidsverantwoordelijken. Verder is er een informatiemarkt, een posterbeurs, veel mogelijkheden tot netwerking en informele ontmoeting, en een stille ruimte voor wie zich even wil terugtrekken. bezoek de website

Vacature Antwerpen Neurolog 29/01/20

We zoeken een logopedist (m/v) met affiniteit met neurologische communicatiestoornissen, stem- en slikstoornissen voor een deeltijdse functie bij Neurolog (NeuroLogopedie) te Antwerpen. Eigen wagen is een vereiste. Opstartdatum is bespreekbaar. Meer info? Lesley.vercauteren@neurolog.be of 0496 08 76 41

Aphasiaclinics 'Zintaxis' vrijdag 20 maart 2020 (Rotterdam) 12/01/20

9e editie Aphasia Clinics. Zintaxis: Over de zin van zinnen behandelen bezoek de website

Aangepaste agenda voor personen met NAH (gratis download 2020) 08/01/20

Een aangepaste agenda voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan heel bruikbaar zijn bij specifieke cliënten. De agenda bevat ruimte voor persoonlijke gegevens, een gebruiksaanwijzing en een aantal tips: bv. alles op een vaste plaats verzamelen, structureren en ordenen, routine inbouwen, het markeren van bepaalde gegevens om het geheugen te stimuleren en makkelijker iets terug te vinden. (c) Sig VZW en CAR Oostakker bezoek de website

Het beroerte verhaal: educatiemateriaal afasie en CVA 08/01/20

“Het beroerteverhaal” is een vertaling en bewerking van ‘the stroke story’ en is bedoeld als leidraad voor educatie en informatieverlening aan personen met een CVA. Aan de hand van eenvoudig taalgebruik en ondersteund door pictogrammen bespreekt het de oorzaken van een CVA, alsook diagnostiek en behandeling vanuit een multidisciplinaire benadering. Nederlandse aanpassing en vertaling gebeurde door Eline Verwilligen (AZ Maria Middelares, Gent). bezoek de website

Gratis MAX app (cognitieve spelletjes) 07/01/20

14 gratis cognitieve spellen (geheugen,rekenen, concentratie en taal). Zowel voor IOS als Android. bezoek de website

Youngstroke toolbox 04/01/20

Vanuit het Radboud UMC in Nijmegen is door 2 verpleegkundig specialisten en 3 beroerte-patienten een educatieve website ontwikkeld door en voor patienten, naasten en zorgprofessionals. bezoek de website

Doelzoeker van het Vlaams patiëntenplatform 24/12/19

Het Vlaams Patiëntenplatform heeft, met steun van de Vlaamse overheid, de Doelzoeker ontwikkeld. Doelzoeker helpt je nadenken over wat je belangrijk vindt in je leven, wat je graag doet en wat je levenskwaliteit bezorgt. Kortom, het helpt je om concrete levensdoelen te formuleren die je vervolgens kan gebruiken in gesprek met je zorgverleners. Als je zelf goed weet wat je doelen zijn, kan je samen met je artsen en zorgverleners nadenken hoe je je zorg daarop laat aansluiten. Je kan Doelzoeker zelfstandig invullen of samen met een vertrouwenspersoon of begeleider. De Doelzoeker wordt gratis ter beschikking gesteld voor patiënten. bezoek de website

Speech Therapy App (STAPP) te bestellen 17/12/19

In de STAPP zitten twee therapeutische modules: een voor spraakapraxie (met als basis de behandelmethodiek van ‘het Therapeutische Instrument voor de Spraak (TIAS) en een voor afasie (met als basis de behandelmethodiek Module Specifieke Therapie (MST) (Feiken, Hüttmann & Links, 2020). bezoek de website

C-STAR lecture series (Center for the Study of Aphasia Recovery) 08/12/19

Gratis online voordrachten van topwetenschappers (zoals Hickcok, Hillis, Holland, Fridriksson, Worrall, McNeil, ...) over afasie, herstel na CVA, neurologische beeldvorming, neurostimulatie en de neurobiologie van taal. bezoek de website

Nieuwe data cursus Con-tAct 30/11/19

Er zijn in het voorjaar weer twee nieuwe cursussen Con-tAct gepland, in Rotterdam en in Groningen bezoek de website

Hulpmiddelen bij dementie 26/11/19

Via deze website willen we onafhankelijke informatie geven over handige producten die het dagelijks leven makkelijker maken voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Deze website is een initiatief van 2 expertisecentra dementie. bezoek de website

Nieuwe link naar de website "Leven met dysartrie" 25/11/19

De website www.levenmetdysartrie.be wordt niet meer ondersteund. Je vindt de site op dit adres https://www.neurocom.be/levenmetdysartrie/ bezoek de website

Nieuwe link naar de website "Leven met afasie" 25/11/19

De website www.levenmetafasie.be wordt niet meer ondersteund. Je vindt de site op dit adres https://www.neurocom.be/levenmetafasie bezoek de website

NIeuwe BOX verkrijgbaar 24/11/19

Herziene en uitgebreide versie van het lexicaal-semantisch oefenprogramma. BOX bestaat uit meer dan 1000 oefeningen en kan gebruikt worden voor minimaal 60 uur therapie. bezoek de website

Hand-outs How to improve communicative participation 30/10/19

Hand-outs van de presentatie van Frank Paemeleire op het Motor Speech Conference (25 oktober 2019, UZA). In de presentatie zijn verschillende links te vinden naar gratis artikels en bruikbare bronnen voor de behandeling. bezoek de website

Website met patiënteninformatie over functionele neurologische stoornissen 30/10/19

Functional Neurological Disorder (FND) : a patient's guide bezoek de website

ECAS: Screening op cognitieve en gedragsveranderingen bij ALS 28/10/19

Uitgebreide info over de onderdelen en toepassingen van het ECAS (Edinburgh Cognitive and Behavioural ALS Screen) bezoek de website

Move app (werkwoorden oefenen met video) 14/10/19

Move is een logopedische behandelappplicatie voor afasiepatiënten die problemen hebben met het begrijpen en/of produceren van werkwoorden (inclusief 220 filmfragmenten waarmee werkwoorden worden getoond). bezoek de website

Multidisciplinaire behandelprogramma's gericht op zelfmanagement bij personen met de ziekte van Parkinson: literatuuroverzicht en praktijkvoorbeeld. 26/06/19

Download hier ons artikel dat in 2018 verscheen in het Vlaamse tijdschrift 'Logopedie', met dank aan de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) voor het delen. APA-referentie [Aerts, A., Naeyaert, H., & Paemeleire, F. (2018). Multidisciplinaire behandelprogramma’s gericht op zelfmanagement bij personen met de ziekte van Parkinson: literatuuroverzicht en praktijkvoorbeeld. Logopedie, 31(6), 11-26.] bezoek de website

E-learning 'Ik wil met je praten' 28/05/19

Een gratis e-learning over de gevolgen van Alzheimer op communicatie. bezoek de website

In gesprek met een spraakgebrek - Karen Hekking 13/05/19

Karen Hekking (1971) spreekt ‘anders’. Anders dan anderen en anders dan voorheen. Ooit was ze logopedist, nu heeft ze zelf een spraakgebrek. Ze beschrijft haar persoonlijke zoektocht naar het echte gesprek nadat ze haar spraak verloor. Hoe maak je echt contact als spreken niet meer vanzelf gaat? bezoek de website

Nieuwe links

1 toegevoegd laatste 14 dagen

Artikel spraakverstaanbaarheidstraining en CDM uit tijdschrift Signaal (2017)

Dysartrie - Dysartrie: therapie en begeleiding || 20/05/20